Arendus

Kortermaja renoveerimine pööningupinna arvelt

Pakume korteriühistutele ja majaomanikele koostööprojekti – “Kortermajade renoveerimine pööningu ja keldripinna arvelt”.

Sarapiku Ehitus on spetsialiseerunud vanade ja ajast räsitud, aga väärikate korterelamute renoveerimisele ning pööningu- ja soklikorruste väljaehitamisele. Teisisõnu korrastatakse renoveerimist vajav hoone katusealuse- või keldrikorrusel paikneva pinna arvelt.

Miks on see majaomanikule (korteriühistule) kasulik?

 • Kogu hoone saab korda ilma täiendavate lisakuludeta
 • Pööningu (ja / või keldrikorruse) väljaehitamise käigus renoveeritakse kogu hoone
 • Hoone renoveerimistööde tulemusena tõuseb majas asuvate korterite turuväärtus
 • Hoone renoveerimise tulemusel vähenevad korteriga seotud üldkulud kõigi korteriomanike jaoks, ehk kommunaalkulud vähenevad (korterite arv ja kasulik pind suurenevad)
 • Renoveerimise käigus paraneb hoone soojapidavus ja tänu sellele vähenevad küttekulud
 • Pööningukorruse väljaehitamisel parandatakse ülemise korruse vahelae heliisolatsioon, mis tagab olemasolevate ülemiste korruste korterite parema soojapidavuse
 • Keldrikorruse väljaehitamisel parandatakse keldrikorruse vahelae heliisolatsioon, mis tagab esimese korruse korterites soojema põranda
 • Tõuseb elukeskkonna kvaliteet

Kui tehniliselt ja arhitektuurselt on elamu pööning võimalik välja ehitada või pööningule korrus peale ehitada, sees tasub seda igal juhul teha!

Aastate jooksul oleme omandanud nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, et pakkuda kliendile kvaliteetset teenust. Et renoveerimistööd sujuksid hästi ja hoone saaks nõuetekohaselt ja kõrge kvaliteediga renoveeritud, oleme oma meeskonda koondanud oskustöölised, tänu millele saame enamus töid teostada Sarapiku Ehitus OÜ tööjõuga.

Pakume teile järgmisi renoveerimistöid, teie kortermaja katusealuse (pööningukorruse) väljaehitamiseks korteriteks:

 • Katuse vahetus (k.a lumetõke ja käigutee)
 • Korstnate renoveerimine
 • Vihmaveesüsteemi vahetus
 • Fassaadi soojustamine ja renoveerimine
 • Sokli soojustamine ja renoveerimine
 • Välisuste vahetus
 • Akende vahetus
 • Trepikodade renoveerimine
 • Fonolukusüsteemi paigaldus
 • Korterite välisuste vahetus
 • Tehnosüsteemide kaasajastamine (vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, küttesüsteem, elektrisüsteem, nõrkvoolusüsteem jne)
 • Hoovi korrastamine (teed ja platsid, parklad, aiad, haljastus jne)

NB! Teostatavate tööde maht on otseselt sõltuv elamu asukohast ja seisukorrast. Kuna iga hoone on erinev, sõltub võimalike tööde hulk nii katusealusest pinnast kui ka sellest, mida lubatakse sinna piirkonda ehitada.

Ehitusperioodil on hoone kaetud koguriskikindlustusega ning teostatud töödele kehtib garantii.

Miljööväärtuslikes piirkondades renoveeritakse hooned vastavalt nõuetele.
Ülemiste korruste elanikud ei pea muretsema väljaehitatavatest korteritest tekkiva müra pärast, kuna kasutame ehitamisel helisummutavaid plaate ja vajadusel lisa heliisolatsiooni, mis takistab heli kandumist läbi vahelagede.

Kõikide tööde tegemisel arvestatakse ka korteriühistu või korteriomanike soovidega.

Kõik renoveerimise ja notariaalsete tehingutega seotud kulud kaetakse Sarapiku Ehitus OÜ poolt.


Lisaks pakub Sarapiku Ehitus OÜ enda poolt:

 • Konsultatsiooni
 • Algset tööde nimekirja, peale objektiga tutvumist
 • Katusekorruste projekteerimist
 • Katusekorruste väljaehitamist
 • Omanikujärelevalve teostamist
 • Ekspertiiside teostamist
 • Kasutuslubade hankimist

Kuna iga maja vajab individuaalset lähenemist, siis juhul, kui arvate, et katuse- või keldrikorruse väljaarendamine võiks ka Teie maja väärtust tõsta, võtke meiega ühendust – tutvume maja ning korteriomanike soovidega, kaardistame hetkeolukorra ja teeme Teile pakkumise.