Viilhallid

Viilhallide ehitus

Škoda-autokeskus-2Oleme spetsialiseerunud erinevate viilhallide püstitamisele peatöövõtu korras: tootmis-, tööstus-, spordi- ja laohooned, logistikakeskused, garaažid ja muud sarnased kergpaneel ehitised.

Samuti pakume viilhalli juurde kuuluvate hooneosade üldehitustöid (bürood, tehnilised ruumid jne).

Aastate jooksul oleme omandanud nii teoreetilised kui praktilised teadmised, pakkumaks kliendile kvaliteetset teenust erinevat tüüpi viilhallide ehitamisel. Et võimaldada tasemel tulemust ning seda kliendi jaoks vastuvõetava hinnaga, oleme oma meeskonda koondanud oskustöölised, tänu millele saame enamus töid teostada oma tööjõuga.

Viilhallide põhitüübid:

 • Soojustatud hallid
 • Külmad hallid
 • Puiduga kaetud hallid

Viilhallide eelised:

 • Kiire püstitamine (hinnavõit)
 • Kvaliteetsed materjalid
 • Demonteerimisvõimalus ehk mobiilsus
 • Hilisem juurdeehituse võimalus
 • Viilhalli ehitamine eelnevalt valmistatud vundamendile, seinte ja lagede montaaž.

Üldlevinumad viilhalli põhikonstruktsioonid:

 • Vundament – vastavalt keerukusele valmistatakse raudbetoonist vundamendid, kas objektil või tehases. Halva pinnase puhul paigaldame ka vaivundamendi.
 • Sokkel – sokli raudbetoonist elemendid valmistatakse tehases.
 • Põrand – armeeritud raudbetoonpõrand.
 • Karkass – karkassina kasutame raudbetoon- või teraskarkassi. Mõlemal puhul toimub tootmine tehases ja monteerimine objektil.
 • Seinapaneelid – seinapaneelidena kasutame erinevat tüüpi kergpaneele ja sandwich tüüpi raudbetoonist seinaelemente.
 • Katus – katuse väljaehitamisel kasutame eri tüüpi kergpaneele ja kandvale profiilplekile paigaldatud soojustatud katused, mis kaetakse rullmaterjaliga.
 • Uksed ja aknad – aknad, sise- ja välisuksed, tõsteuksed.
 • Tehnosüsteemid – vesi, kanal, elekter, nõrkvool, küte, ventilatsioon jne.

*Erinevate detailide ja elementide transport tehasest objektile on tasuta!

NB! Teras ja raudbetoonkonstruktsioonidega viilhallide ehitust teostatakse kas juba olemasolevate standardprojektide alusel või projekteeritakse täiesti uus, iga konkreetse hoone tehnilistele nõuetele ja kliendi soovidele vastav lahendus.

Meil on pikaajaline kogemus ka erinevat tüüpi paneelide paigaldamisel erinevatele hoonetele. Pakume erinevate tootjate vahendatud kergpaneelide paigaldust. Kergpaneelide paigaldamine ning paigaldusega seotud tegevused on tootjate poolt täpselt reglementeeritud. Oluline on järgida tootja ettekirjutusi ning tunda põhjalikult kergpaneelide transpordiks, laadimiseks, ladustamiseks ning paigaldamiseks kehtestatud nõudeid. Igasugune nõuete eiramine võib kaasa tuua paneelide olulise rikkumise.

Kasutame sertifitseeritud materjale ja anname oma toodangule garantii.

Iga uus meie firma poolt püstitatud seinapaneelide ja kandeelementidega hall võimaldab tellijal praktikas veenduda selle heas kvaliteedis ja hinnas.