Paarismaja ehitus

Paarismajade ehitus

Paarismajade ehitus on peamiselt suunatud arendajatele, kuid ka eraklientidele. Teostame paarismajade ehitust vastavalt tellija soovile peamiselt Harjumaal, kuid vajadusel ka üle Eesti. Sarapiku Ehituse poolt pakutavate erinevate lahendusega, oleme teie teenistuses projekteerimisest kuni kasutusloa väljastamiseni. Lisaks teeme eritöid läbi kvalifitseeritud alltöövõtjate, s.h. vee- ja kanalisatsioonitööd, elektri- ja nõrkvoolutööd, kütte- ja ventilatsioonitööd jpm.

Paarismaja ehitusel pakume teenustena:

  • Paarismaja puitkarkassil
  • Paarismaja kivikarkassil
  • Nulltsükli ehitus
  • “Võtmed kätte” lahendus
  • Majakarbi ehitus

Mõistame, et eduka koostöö tagab hea kliendisuhe. Meie oskuslik ja teotahteline meeskond seisab hea selle eest, et teie unistuste maja on korrektselt ja ajakohaselt püstitatud. Soovi korral toimuvad ehitustööd ette antud projektide järgi. Vaatamata projekti eripäradele kehtib meie tehtud töödele garantii, mis tagab nii teile kui ka teie kodule kindluse ka tulevasteks aastateks.

Aastate jooksul oleme omandanud nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, et pakkuda kliendile kvaliteetset teenust erinevat tüüpi paarismajade kui ka ridaelamute ehitamisel. Et võimaldada arendaja või erakliendi soovitud tasemel tulemust ning seda kliendi jaoks vastuvõetava hinnaga, oleme oma meeskonda koondanud kogemustega oskustöölised, kellega teostame kõik üldehitustööd.

“Võtmed kätte” lahendus liiga kulukas?

Ehitajatel on enamasti soov pakkuda „võtmed kätte“ lahendusi. Kuna paarismaja ehitamine on kulukas, siis võib “võtmed kätte” lahendus kliendi eelarve lõhki ajada. Siinkohal saame teha erandeid ja pakkuda kliendile ka ainult paarismaja karbi ehitust, mis jätab võimaluse soovitud tööd kliendil omajõududega ära teha.

Paarismaja karbi ehitamist saame pakkuda kahel viisil:

  1. Must paarismaja karp: 1. Geodeetilised tööd 2. Kaevetööd 3. Betoon taldmik 4. Vundamendi müürid hüdroisolatsiooni ja soojustusega 5. Mineraalne tagasitäide 6. Seinad (kivi, puit) 7. Vahelagi (r/b paneelid, puidust talad) 8. Katusekonstruktsioonid
  2. Puhas paarismaja karp: 1. Geodeetilised tööd 2. Kaevetööd 3. Betoon taldmik 4. Vundamendi müürid hüdroisolatsiooni ja soojustusega, sokli viimistlus 5. Mineraalne tagasitäide 6. Seinad (kivi, puit) 7. Seinte soojustus ja välisviimistlus 8. Vahelagi (r/b paneelid, puidust talad) 9. Katusekonstruktsioonid 10. Katuslae soojustamine, aluskate, katusekate koos alusroovitusega 11. Tuulekastid, vihmaveesüsteem 12. Aknad, välisuksed, veeplekid

Hinnapäringule saadame pakkumise 7 tööpäeva jooksul, seda juhul, kui teil on ehitatavast hoonest arhitektuurne projekt (võimalusel ka konstruktsiooni osa projekt) ja ehitusluba olemas või kui ehitusluba on taotlemisel.

Paarismaja tehasest (moodul paarismaja) või kohapeal ehitatav paarismaja?

Meie poole on palju pöördutud küsimusega: Kas ehitada endale kohapeal ehitatav- või moodul paarismaja?

Esmalt peab endale selgeks tegema, mis karkassil paarismaja soovitakse. Kui on kindel soov ehitada kivikarkassil paarismaja, siis sellisel juhul ei saa tehasemaja enam kaalumisele kuuluda ja edasine tekst ei puuduta teid.

Kui on kindel soov ehitada endale puitkarkassil paarismaja siis järgnev on teie jaoks oluline.

Tehases ehitatavate paarismajade eelisteks on suurem saavutatav ehituskiirus, väiksem materjalide kadu, kõrgem töökvaliteet ning võimalus vältida vigu. Sageli arvatakse, et tehastes ehitatavad paarismajad on palju odavamad kui kohapeal ehitusplatsil traditsiooniliselt ehitatavad karkass paarismajad. See arvamus tuleneb tihti sellest, et vaadatakse majatootjate tehasepakettide hindasid, mis moodustab sageli ainult 30% kuni 35 % maja tervikkuludest ja kuna numbrid tunduvad soodsad, siis nimetatud arvamus on lihtne tekkima. Hinnavahe tehasemaja kasuks võib veidi olla, kuid kokkuvõttes on suurusjärk mõlemal juhul sama.

Kui üldjuhul teostavad tehasemajade tootjad objektil muud üldehitustööd alltöövõtjatega, siis meie puhul teostavad töid oma tööjõud, mis tagab hinnavõidu.

Kogemused on näidanud, et ehitusettevõtte poolt pakutav hind ehitatud konstruktsioonidele võrreldes samas mahus tehaspaketiga, on üldjuhul sama, kui mitte madalam.